Posselt plus co. skræddersyr løsninger til virksomheder, organisationer og ledere.
Vi coacher og rådgiver ledere til større gennemslagskraft og bedre resultater.
Vi tilrettelægger og gennemfører strategiprocesser med blik for de udfordringer, der er i og for organisationen.
Vi træner og styrker politikere og ledere til deres opgaver som frontfigur og i bestyrelsen eller ved forhandlingsbordet.

Ledelsesrådgivning

Det kan være en stor fordel at have en ekstern rådgiver, når der skal træffes vanskelige ledelsesbeslutninger, lægges en ny strategi eller hvis du bare har behov for at drøfte forskellige scenarier med en udenforstående.

Read More

Strategi & forretningsudvikling

De mest succesfulde organisationer er de, der mest systematisk får arbejdet med at forny og implementere deres strategier

Read More

Organisations-udvikling

Posselt plus co. arbejder med udvikling af organisationer fx med fokus på den politiske eller administrative struktur og samspillet i mellem dem

Read More

Forhandling

Man opnår de bedste resultater, hvis man har forhandlingsstrategier, der både fokuserer på resulater på det korte og på det lange sigt

Read More

Posselt plus co. faciliterer forandringer og rådgiver om ledelse, strategi, forretnings- og organisationsudvikling i politisk styrede organisationer og private virksomheder.

Vores mission er at bringe organisationer ind i fremtiden ved at bistå ansatte og valgte ledere i at styrke fundamentet under organisationen. Ofte betyder det, at organisationen skal flytte sig, før udviklingen flytter den.

Tilbagevendende organisatoriske og ledelsesmæssige problemer kan være nøglen til at få løst de selvsamme problemstillinger. Men det er afgørende, at man får øje på mønsteret.

For de, der står i det, kan et problem virke helt unikt. Der kan være så meget på spil, at man ikke rigtig kan se sammenhængen mellem tidligere situationer, andre ledelsesmæssige eller organisatoriske problemstillinger eller egen adfærd og vanehandlinger, når de opstår.

Posselt plus co. hjælper organisationer og ledere til at få ny indsigt og selvindsigt, der gør det muligt at lave nye strategiske satsninger for større succes og gennemslagskraft i fremtiden.