Posselt plus co. skræddersyr løsninger til virksomheder, organisationer og ledere.
Vi coacher og rådgiver ledere til større gennemslagskraft og bedre resultater.
Vi tilrettelægger og gennemfører strategiprocesser med blik for de udfordringer, der er i og for organisationen.
Vi træner og styrker politikere og ledere til deres opgaver som talspersoner, i bestyrelsen eller ved forhandlingsbordet.

Ledelsesrådgivning

Det kan være en stor fordel at have en ekstern rådgiver, når der skal træffes vanskelige ledelsesbeslutninger, lægges en ny strategi eller hvis du bare har behov for at drøfte forskellige scenarier med en udenforstående.

Read More

Strategi

De mest succesfulde organisationer er de, der mest systematisk får arbejdet med at forny og implementere deres strategier

Read More

Organisations-udvikling

Posselt plus co. arbejder med udvikling af organisationer fx med fokus på den politiske eller administrative struktur og samspillet i mellem dem

Read More

Forhandling

Man opnår de bedste resultater, hvis man har forhandlingsstrategier, der både fokuserer på resulater på det korte og på det lange sigt

Read More